W Oddziale Zewnętrznym w sali widzeń odbywa się wystawa prac skazanych.

Coraz bardziej popularne stają się oddziaływania resocjalizacyjne poprzez sztukę. Zajęcia plastyczne, dają wiele możliwości skazanym. Powszechnie wiadomo, iż kontakt ze sztuką ma ogromne znaczenie w redukcji napięć emocjonalnych, stresu. Rysunek, malarstwo są dyscyplinami plastycznymi, które dają człowiekowi poddanemu procesowi resocjalizacji wiarę we własne siły, kontakt z samym sobą, poczucie bezpieczeństwa, prowadzą do większej otwartości, nabycia umiejętności kreatywnego wykorzystania własnego potencjału, rozładowują stres i napięcia emocjonalne.

Rysunki wykonane przez osadzonych odbywajacych karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Radomiu ujrzały światło dzienne i mogą je oglądać nie tylko sami skazani, ale także ich bliscy i rodziny.

Tekst: st.szer. Dagmara Janus-Leśniewska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej