Służba Więzienna prowadzi działania profilaktyczne mające na celu zwiększenie świadomości młodzieży dotyczącej przestępczości nieletnich, tym samym minimalizując konflikty z prawem wśród młodych osób.

Opiekunowie i wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rusinowie Koneckim wzięli udział w lekcji wychowawczo-profilaktycznej na terenie Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Radomiu. Spotkanie poprowadziła kadra penitencjarna. Młodzież, która w swoim życiu popełniła pewne błędy usłyszała o warunkach i zasadach panujących w więzieniu. Wiele informacji było dla słuchaczy zaskoczeniem. Centralnym punktem spotkania były wypowiedzi skazanych, którzy odbywają obecnie karę pozbawienia wolności w OZ Radom. Ich historie były dla młodzieży namacalnym dowodem na to, że nie warto łamać prawa.

Tekst: st.szer. Dagmara Janus-Leśniewska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej