Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Prudniku przekazali zepsute i wysłużone telewizory, stanowiące tzw. elektrośmieci, na cele charytatywne. To odzew na apel proboszcza Parafii Miłosierdzia Bożego w Prudniku.

Dawno wiadomo, że zepsute radia, telewizory, odkurzacze itp. przedmioty przekazuje się w każdej gminie do wyznaczonego punktu odbioru. W ten sposób nie tylko dbamy o środowisko, edukując przyszłe pokolenia, ale stwarzamy możliwość elektrorecyklingu takich przedmiotów. Dlatego nadarzyła się bardzo dobra okazja przekazania niepotrzebnego sprzętu. Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Prudniku przekazali 15 zepsutych odbiorników oraz drobny sprzęt elektroniczny. Prudnicka Parafia nie jest pierwszą, która podjęła współpracę z odbiorcami elektrośmieci. Po ich rozłożeniu na części staną się źródłem cennych surowców wtórnych. A po sprzedaży zasilą fundusz akcji charytatywnych organizowanych przez Caritas.

Tekst: mjr Henryk Hoc
Zdjęcia: chor. Jacek Stefaniak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej