16 listopada br. uczniowie III i IV klasy resocjalizacji z bezpieczeństwem Zespołu Szkół Rolniczych przebywali na terenie Oddziału Zewnętrznego w Prudniku.

Młodzież zapoznano z zasadami odbywania kary pozbawienia wolności oraz tymczasowego aresztowania, przybliżono specyfikę funkcjonowania jednostki.

Uczniowie mieli możliwość poznania warunków bytowych osadzonych, zobaczenia pawilonu mieszkalnego, celi mieszkalnej. Pokazano im także celę zabezpieczającą, która jest jednym z elementów stosowania środków przymusu bezpośredniego.

Omówiono proces resocjalizacji osadzonych zapoznano z systemami odbywania kary, por. Elżbieta Barczyk, Starszy Psycholog Działu Penitencjarnego zapoznała wizytujących z pracą psychologa więziennego.

Z takiej formy zajęć skorzystała grupa 7 uczennic, tym samym zyskały pełniejszy obraz funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości, tym bardziej, że wiele z nich, zgodnie z kierunkiem kształcenia, zamierza w przyszłości podjąć pracę w służbach mundurowych.

Kierujący Oddziałem Zewnętrznym w Prudniku z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Nysie mjr Arkadiusz Komar, przybliżył przebieg procesu rekrutacyjnego dla osób ubiegających się o wstąpienie w szeregi Służby Więziennej, która jest atrakcyjnym miejscem pracy. Podkreślił, że służba umożliwia podnoszenie kompetencji, rozwój osobisty poprzez m.in. kształcenie się w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości i dalsze zdobywanie wiedzy związanej z obszarem bezpieczeństwa społecznego, resocjalizacji, readaptacji społecznej osadzonych.

Wizyta uczniów w prudnickiej jednostce penitencjarnej jest jednym z elementów wspólnych działań, wynikających z podpisanego  porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy Zakładem Karnym w Nysie Oddziałem Zewnętrznym w Prudniku a Zespołem Szkół Rolniczych w Prudniku.

tekst i zdjęcia:mł. chor. Paweł Maciuch 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej