Zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Nysie mjr Artur Pikuła złożył wiązankę kwiatów pod pomnikiem Żołnierza Polskiego na Placu Wolności w Prudniku.

W uroczystościach w Prudniku wziął udział Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Nysie mjr Artur Pikuła oraz przedstawiciele władz samorządowych m.in. Burmistrz Prudnika, Starosta Powiatu Prudnickiego, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, harcerze, poczty sztandarowe, radni miasta i powiatu, a także licznie zebrani mieszkańcy. mjr Artur Pikuła wraz z funkcjonariuszami Policji i Straży Pożarnej złożył w wiązankę pod pomnikiem Żołnierza Polskiego na Placu Wolności w Prudniku.

Tekst i zdjęcia:      

mł. chor. Paweł Maciuch

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej