27 listopada br. w Prudnickim Ośrodku Kultury odbyła się gala pn. "Święto Twórczej Profilaktyki – Andrzejki 2019". W wydarzeniu wzięli udział funkcjonariusze Służby Więziennej.

Spotkanie jest efektem realizacji projektu pn. "Razem dla Bezpieczeństwa – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP IV", dofinansowanego w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”. Projekt jest współrealizowany przez Starostwo Powiatowe w Prudniku, Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku oraz formacje mundurowe działające na obszarze powiatu: Oddział Zewnętrzny w Prudniku, Komendę Powiatową Policji w Prudniku oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku. Na zaproszenie "Powiatowego Klubu Ośmiu", działającego przy Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku, naszą formację podczas spotkania reprezentowli: Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu płk Leszek Czereba oraz Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Nysie kpt. Arkadiusz Komar, który kieruje Oddziałem Zewnętrznym w Prudniku. W gali uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, powiatu, służby mundurowe oraz młodzież szkolna.

Tekst i zdjęcia: kpt. Artur Pikuła

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej