16 stycznia br. Poseł na Sejm RP Katarzyna Czochara odwiedziła prudnicki oddział zewnętrzny Zakładu Karnego w Nysie, spotykając się z kierownictwem jednostki płk. Mirosławem Ligęzą i kpt. Arkadiuszem Komarem.

Celem spotkania było omówienie bieżącego funkcjonowania jednostki, poznanie najważniejszych potrzeb i zadań stojących obecnie przed więzienną kadrą oraz temat pracy i zatrudnienia skazanych w hali produkcyjnej, działającej na terenie oddziału zewnętrznego. Poseł Katarzyna Czochara w poprzedniej kadencji była przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds. Więziennictwa.

Tekst: kpt. Katarzyna Idziorek
Zdjęcia: mł. chor. Dariusz Bagiński / Facebook - profil Poseł Katarzyny Czochary

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej