Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Prudniku oraz Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu zorganizowali wspólną zbiórkę, w wyniku której udało się zakupić 85 litrów płynów do dezynfekcji rąk. Przekazano je potrzebującym placówkom.

Funkcjonariusze prudnickiej i opolskiej jednostki w ramach akcji "Resort Sprawiedliwości Pomaga" postanowili prywatnie włączyć się do pomocy placówkom medycznym oraz ośrodkom potrzebującym wsparcia. Z prowadzonej przez ostatnie 2 tygodnie zbiórki zakupiono płyn do dezynfekcji rąk, który przekazano kolejno do: Szpitala Powiatowego w Prudniku (55 litrów), Domu Dziecka w Głogówku (15 litrów) oraz Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Głogówku (15 litrów).

Jednostki okręgu opolskiego podczas epidemii pomagają w różny sposób. W ramach akcji "Resort Sprawiedliwości Pomaga" więźniowie szyją maseczki ochronne, które następnie trafiają do placówek medycznych, domów pomocy społecznej, domów dziecka oraz innych tego typu miejsc. Wsparcie w formie zbiórki karmy i smakołyków oraz przekazania koców i prześcieradeł trafiło też do schronisk dla zwierząt w regionie. Prudnicka inicjatywa, która została zrealizowana przy wsparciu opolskiego inspektoratu, to kolejny przykład pomocy naszych funkcjonariuszy. Jest to dla nas ważne, że choć w ten sposób mogliśmy wesprzeć potrzebujące placówki.

Tekst i zdjęcia: chor. Mateusz Mroczka

Galeria zdjęć

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej