26 października br. w Oddziale Zewnętrznym w Prudniku odbył się otwarty mityng AA, tym samym realizując cel jaki ma Służba Więzienna i Wspólnota AA - pracę z człowiekiem, którego trzeba przywrócić do społeczeństwa.

Szczególni uczestnicy spotkania to osoby, które w przeszłości odbywały karę pozbawienia wolności, a trzeźwieć zaczynali w grupie AA zawiąznej na terenie jednostek penitencjarnych, w których przebywali. Aktualnie, już jako wolni ludzie, nie tylko zachowują trzeźwość, ale rozwijają się i prowadzą satysfakcjonujące życie. Świadectwo ich trzeźwości potwierdza sensowność i celowość prowadzonej w zakładzie karnym pracy z osobami z problemami z zakresu uzależnień.

Grupy AA w zakładach karnych mają istotne znaczenie, gdyż ich członkowie niosą skazanym posłanie, mówią o swojej drodze zdrowienia i dają im nadzieję. Przedstwione historie osobiste pozwalają odnaleźć siłę i nadzieję, by wybrać trzeźwe życie.

Tekst: por. Elżbieta Barczyk
Zdjęcia: kpt. Artur Pikuła

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej