Dyrektor Zakładu Karnego płk Jan Pietrzyk podpisał umowę o zatrudnieniu osadzonych zakwaterowanych w Oddziale Zewnętrznym w Prudniku. Na początek zatrudnienie znajdzie dziesięciu osadzonych.

Dzięki podpisanej umowie od 1 grudnia br. Zakład Produkcyjno-Usługowy KOJ, mający siedzibę w Dobrodzieniu, zajmujący się obróbką mechaniczną elementów metalowych rozpocznie produkcję na  terenie Oddziału Zewnętrznego w Prudniku i umożliwi odpłatne zatrudnienie na początek 10 osadzonych. Jest to dla nas perspektywiczny kontrahent, ponieważ docelowo możliwe będzie zatrudnienie większej grupy osadzonych.

Praca jest jednym z najważniejszych elementów resocjalizacji. Poza zdobyciem nowych umiejętności, wyrobieniem nawyku pracy, skazani mają możliwość spłacenia swoich zobowiązań finansowych.

Tekst i zdjęcia: mjr Henryk Hoc

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej