15 lipca br. w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim miała miejsce uroczystość podpisania umowy na realizację tegorocznej edycji rządowego programu "Razem Bezpieczniej". Uczestniczy w nim także Oddział Zewnętrzny w Prudniku.

Wśród samorządów, które uczestniczą w realizacji projektu znajduje się również Starostwo Powiatowe w Prudniku. W tym roku będzie to już czwarta edycja akcji pn. "Razem dla bezpieczeństwa – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych powiatu prudnickiego", na którą Wojewoda Opolski przeznaczył maksymalną kwotę dofinansowania w wysokości 100 tysięcy złotych, a sam projekt uzyskał najwięcej, bo 99 pkt. oceny. W ramach projektu powiat prudnicki prowadzi działania wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Prudniku, prudnicką Policją i Strażą Pożarną, a także Prudnickim Centrum Medycznym. W trakcie realizacji projektu funkcjonariusze reprezentujący Służbę Więzienną przedstawiają informacje na temat struktury formacji, zasad pełnienia w niej służby, a także innych zadań oraz zasad współpracy z Policją i Strażą Pożarną. Projekt skierowany jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży, ma charakter prewencyjny i edukacyjny.

Tekst i zdjęcia: mł. chor. Mateusz Mroczka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej