W nyskiej jednostce przebywa ponad siedemset osadzonych. W tak dużej społeczności ludzkiej opieka medyczna pełni bardzo ważna rolę.

W dziale służby zdrowia Zakładu Karnego w Nysie oraz Oddziale Zewnętrznym w Prudniku pracuje pięciu funkcjonariuszy (kobiet i mężczyzn) oraz 3 pracowników cywilnych, którzy pełnią służbę jako personel pielęgniarski. Grupą tą kieruje kierownik ambulatorium - lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

Opieka pielęgniarska to ważny element funkcjonowania więziennej służby zdrowia, która zapewnia świadczenia medyczne dla osadzonych i tymczasowo aresztowanych. W ramach działalności leczniczej udzielane są świadczenia zdrowotne związane z badaniem i poradą lekarską, badaniami diagnostycznymi, pielęgnacją chorych i niepełnosprawnych, badaniem i leczeniem stomatologicznym oraz świadczeniami z zakresu protetyki a także orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia pacjentów.

Czas epidemii to również kolejne doświadczenia dla więziennej służby zdrowia, która musiała stawić czoła nowym wyzwaniom. W tym szczególnym okresie, jakim jest walka z pandemią, zarówno funkcjonariusze, pracownicy cywilni oraz osadzeni niejednokrotnie dziękowali wszystkim pracownikom służby zdrowia wykonującym swoje zadania w Zakładzie Karnym w Nysie oraz Oddziale Zewnętrznym w Prudniku, dziękując za dotychczasową determinację i odwagę w codziennej pracy szczególnie w tym trudnym dla nas wszystkich okresie.

 

Tekst: mł. chor. Paweł Maciuch

Zdjęcia: chor. Mateusz Mroczka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej