13 października zakończył się kurs zawodowy MURARZ w ramach projektu pt "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności".

Program zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków EFS. Osadzeni niezależnie od zajęć praktycznych i teoretycznych dotyczących zawodu ukończyli szkolenie z zakresu aktywizacji zawodowej i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Aktualnie przed osadzonymi zatrudnienie na stanowiskach zgodnych z ukończonym kursem.

 

tekst: mjr Małgorzata Tyrakowska, ppor. Mariusz Szymański

foto: mjr Małgorzata Tyrakowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej