Zakończył się kurs zawodowy BRUKARZ w ramach projektu pt. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności".

logo power.jpg

W dniach od 17.08.2020 r. do 14.09.2020 r. w Oddziale Zewnętrznym w Poznaniu Aresztu Śledczego w Poznaniu odbył się kurs "Brukarz". Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków EFS. Osadzeni niezależnie od zajęć praktycznych i teoretycznych dotyczących zawodu ukończyli szkolenie z zakresu aktywizacji zawodowej. Aktualnie przed osadzonymi zatrudnienie na stanowiskach zgodnych z ukończonym kursem.

Praca stanowi jeden ze środków oddziaływań, za pomocą których realizowane są cele wykonania kary pozbawienia wolności. W chwili obecnej objęcie jak największej grupy skazanych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi poprzez pracę jest jednym z ważniejszych zadań Służby Więziennej. Areszt Śledczy w Poznaniu od lat stara się dużej grupie skazanych umożliwić podjęcie pracy i podnoszenie swoich kompetencji zawodowych.

 

mł.chor. Damian Zieniuk / por. Mariusz Szymański

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej