Areszt Śledczy w Poznaniu, po przerwie spowodowanej pandemią, wznowił współpracę z Pocztą Polską S.A w zakresie zatrudnienia osadzonych.

Skazani będą zatrudnieni odpłatnie na stanowisku ds. opracowywania przesyłek i ładunków  w Węźle Ekspedycyjno-Rozdzielczym w Komornikach. Skazani zatrudnieni będą w pełnym wymiarze czasu pracy, na warunkach pozwalających na uzyskanie co najmniej minimalnego wynagrodzenia.

Poczta Polska SA jest strategicznym partnerem Aresztu Śledczego w Poznaniu w realizacji Programu "Praca dla więźniów".

Znaczenie pracy zawodowej dla jednostki staje się najbardziej widoczne w przypadku jej utraty i braku, bowiem osoba bezrobotna przez dłuższy czas cierpi nie tylko z powodu utraty środków przeznaczonych na utrzymanie i ograniczenia możliwości konsumpcji, ale także z powodu pogorszenia się jakości kontaktów społecznych i rodzinnych.

 

por. Mariusz Szymański

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej