W Areszcie Śledczym w Poznaniu odbyła się konferencja podsumowująca całoroczną współpracę ze Stowarzyszeniem Teatralnym ANTRAKT.

Cel

Areszt Śledczy w Poznaniu wspólnie ze stowarzyszeniem realizował projekt „Osadzeni w mieście i teatrze”, który był finansowany ze środków Urzędu Miasta Poznania. Głównym celem projektu była resocjalizacja i readaptacja skazanych poprzez integrację ze środowiskiem lokalnym, edukację historyczną i kulturową.

Przebieg

Bardzo istotną rolę w projekcie odegrała organizacja IV Ogólnopolskiego Konkursu Więziennej Twórczości Teatralnej, w którym wzięło udział 12 grup teatralnych z zakładów karnych i aresztów śledczych z różnych stron kraju. W trakcie pięciodniowego konkursu swoją pracę zaprezentowało 100 kobiet i mężczyzn przebywających w jednostkach penitencjarnych.

W ramach realizacji projektu osadzeni z Oddziałów Zewnętrznych Aresztu Śledczego w Poznaniu zapoznali się z historią, zabytkami miasta Poznania, regionu i dziedzictwem kulturowym. Prowadzone były warsztaty stacjonarne odbywające się na terenie jednostki penitencjarnej, a także zajęcia terenowe w przestrzeni miasta. 116 skazanych uczestniczyło w 19 wycieczkach krajoznawczych, w ramach których obejrzeli między innymi archeologiczne ślady grodu Mieszka I (oprowadzała prof. Kocka – Krenz), najważniejsze zabytki (Fara poznańska, katedra, dawny Zamek Cesarski, Ratusz, Łęgi Dębińskie, Ostrów Tumski, Zamek Przemysła II) oraz miejsca pamięci narodowej (cmentarze wojenne i wojskowe na Cytadeli, Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan, Muzeum Armii Poznań, Muzeum Poznańskiego Czerwca '56). Każde spotkanie odbywało się w towarzystwie profesjonalnego przewodnika.

Uczestniczący w projekcie osadzeni w całości przygotowali oprawę artystyczną uroczystości otwarcia skweru im. Jana Suwarta, jednego z bohaterów Poznańskiego Czerwca'56.

Finał

Projekt zakończyło nagranie płyty z udziałem osadzonych w OZ w Poznaniu z bajkami Leszka Kołakowskiego. Nagranie materiału poprzedzały próby i praca nad tekstem, nad którą czuwał reżyser i aktor Janusz Stolarski. Materiał nagrał i skomponował do niego muzykę Krzysztof „Wiki” Nowikow – kompozytor, multiinstrumentalista i aranżer. Projekt związany z nagraniem bajek miał duży walor poznawczy i edukacyjny w kontekście społecznym. Efekt pracy reżysera, kompozytora i osadzonych jest skierowany do odbiorców w Domach Dziecka, szpitalach, Domach Opieki i Hospicjach. Płyta zostanie darowana nieodpłatnie wielu instytucjom znajdującym się na terenie miasta Poznania i ościennych gmin. Dzięki współpracy i zaangażowaniu pani prezes stowarzyszenia, Renacie Stolarskiej, Januszowi Stolarskiemu, Adamowi Suwartowi i wielu innym przychylnym nam osobom projekt „Osadzeni w mieście i teatrze” cieszył się dużym zainteresowaniem w gronie osadzonych. W przyszłym roku przewidziana jest kontynuacja działań. Zrodziły się nowe pomysły, inicjatywy i kampanie społeczne, w których osadzeni będą brali czynny udział.

 

Tekst: mjr Małgorzata Tyrakowska / ppor. Mariusz Szymański

foto: mjr Małgorzata Tyrakowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej