Uprzejmie informuję, że od dnia 1 czerwca 2021 roku przywrócone zostanie udzielanie widzeń. Jednak w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa widzenia odbywać się będą do odwołania W OGRANICZONY SPOSÓB. W oparciu o artykuł 247 Kodeksu karnego wykonawczego dodatkowo będą obowiązywać między innymi poniższe uregulowania:

Widzenia w Oddziale Zewnętrznym w Poznaniu odbywać się będą w:

PONIEDZIAŁKI I ŚRODY w godzinach: 09:00-10:00,

11:00-12:00, 13:00-14:00, 15:00-16:00

SOBOTY I NIEDZIELE -w godzinach: 09:00-10:00,

11:00-12:00., 13:00-14:00

OGÓLNE ZASADY:

 • obowiązuje telefoniczna rejestracja terminu widzenia w godzinach 8 -13 najpóźniej w dniu poprzedzającym widzenie  – numer telefonu 61 867 40 20 (początek rejestracji od dnia 24-05-2021),
 • w widzeniu uczestniczyć będzie mogła jedna pełnoletnia osoba będąca najbliższym członkiem rodziny osadzonego (małżonek, wstępni, zstępni, rodzeństwo) – inne osoby po wyrażeniu zgody przez dyrektora,
 • widzenie odbywało się będzie wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach, raz w miesiącu,
 • czas widzenia nie będzie mógł przekroczyć 60 minut,
 • osoby udające się na widzenie zobowiązane są posiadać maseczkę do zakrywania ust i nosa,
 • nie zezwala się na przynoszenie rzeczy na widzenia (np. upominków, artykułów spożywczych, napojów).

PRZED WIDZENIEM:

 • na widzenie trzeba stawić się przynajmniej 15 min wcześniej (proszę przygotować dowód osobisty lub inny dokument potwierdzającą tożsamość),
 • oczekując na widzenie należy zachować dystans 2 m między osobami oczekującymi,
 • osoba wchodząca na teren jednostki zobowiązana jest do zakrywania ust i nosa maseczką ochronną,
 • osoba wchodząca na teren jednostki poddana będzie kontroli temperatury ciała
 • osoba odwiedzająca przed widzeniem musi wypełnić ankietę dot. COVID-19
 • funkcjonariusz ma prawo odmówić udzielenia widzenia w przypadku, gdy osoba odwiedzająca nie będzie spełniała wymogów sanitarnych (podwyższona temp. ciała, kaszel, widoczne osłabienie, a także na podstawie informacji zawartych w ankiecie)
 • osoby przed przystąpieniem do widzenia zobowiązane są do pozostawienia w depozycie wszystkich rzeczy osobistych
 • osoby odwiedzające przed widzeniem poddane są dezynfekcji rąk

 

W TRAKCIE WIDZENIA:

 • w czasie widzeń kantyna jest zamknięta
 • widzenia odbywać się będą za przegrodą, umożliwiającą kontakt wzrokowy
 • obowiązuje zakaz kontaktu fizycznego pomiędzy osadzonym, a osobą odwiedzającą
 • osadzeni i osoby odwiedzające na czas trwania widzenia muszą przestrzegać reżimu sanitarnego, przede wszystkim nie wolno zdejmować maseczki,
 • złamanie powyższych zakazów będzie podstawą przerwania widzenia

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej