W Oddziale Zewnętrznym w Poznaniu Aresztu Śledczego w Poznaniu zakończył się kolejny kurs zawodowy.

logo power.jpg

Kurs był realizowany w ramach projektu pt "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków EFS. Osadzeni niezależnie od zajęć praktycznych i teoretycznych dotyczących zawodu ukończyli szkolenie z zakresu aktywizacji zawodowej i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Aktualnie zostali zatrudnieni na terenie Oddziału Zewnętrznego, gdzie mogą praktycznie wykorzystać zdobyte kwalifikacje i ugruntować nowe umiejętności.

 

tekst: mjr Małgorzata Tyrakowska, ppor. Mariusz Szymański

foto: mjr Małgorzata Tyrakowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej