Skazani z OZ w Poznaniu mieli ogromny zaszczyt spotkać się z Panią profesor Hanną Kocką – Krenz, wybitną polską archeolożką, odkrywczynią rezydencji pierwszych Piastów.

Pani profesor osobiście oprowadziła osadzonych po Ostrowie Tumskim i i opowiedziała o odkryciach swojego zespołu badawczego. Zwiedzanie rozpoczęło się od wizyty w Rezerwacie Archeologicznym „Genis Loci”, w którym osadzeni wspólnie z Panią profesor obejrzeli film o początkach miasta Poznania i przeprowadzonych w okolicach badaniach archeologicznych. Treści zawarte w filmie znakomicie na bieżąco komentowała i uzupełniała Pani profesor. Kolejnym etapem było przejście do sali wyposażonej w szklane podłogi, pod którymi wyeksponowano drewniany wał grodu poznańskiego pochodzący z X wieku i postawione na nim po wielu latach fundamenty muru biskupa Jana Lubrańskiego, odkryte przypadkowo podczas prac budowlanych na tym terenie. Szczególnym zainteresowaniem i uznaniem osadzonych cieszyły się informacje dotyczące techniki budowania drewnianego wału. Pani profesor bardzo ciekawie opowiadała o pracach archeologicznych i technologii, jaką stosowali budowniczowie w X wieku.

Po Rezerwacie Archeologicznym przyszedł czas na obejrzenie miejsca, w którym Pani profesor ze współpracownikami dokonała odkrycia położenia siedziby pierwszych Piastów i pałacowej kaplicy. Osadzeni usłyszeli o odnalezionych przedmiotach, które dały nowe światło na odtwarzanie dziejów państwa polskiego.

Zwiedzanie Ostrowa Tumskiego w Poznaniu stanowiło kolejny element projektu „Osadzeni w mieście i w teatrze”, realizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Teatralnym ANTRAKT, a finansowanego przez Urząd Miasta Poznania.

 

tekst: mjr Małgorzata Tyrakowska, ppor. Mariusz Szymański

foto: mjr Małgorzata Tyrakowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej