Spotkanie osadzonych z kombatantami i dyrektor Gabinetu Prezydenta miasta Poznania w Urzędzie Miasta w Poznaniu.

20 lipca dyrektor aresztu śledczego w Poznaniu ppłk Bogumił Pachulski, piętnastoosobowa grupa skazanych i troje wychowawców ds. kulturalno-oświatowych wzięli udział w spotkaniu, które dobyło się w sali błękitnej Urzędu Miasta. W obecności Ewy Wójciak (aktorki Teatru Ósmego Dnia przygotowującej osadzonych do występu), Adama Suwarta (prowadzącego uroczystość i spotkanie), Zenona Wechmanna (przewodniczącego Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, więźnia politycznego), Aleksandry Banasiak (uczestniczki Poznańskiego Czerwca'56), Alicji Wilak (radnej i przewodniczącej Rady Osiedla Stare Miasto) wręczono skazanym podziękowania za przygotowanie części artystycznej z okazji odsłonięcia tabliczki informacyjnej dotyczącej Janusza Kulasa uczestnika Poznańskiego Czerwca'56. Za uczczenie wydarzeń czerwcowych osobiście dziękowała osadzonym Pani Aleksandra Banasiak. Pan Zenon Wechmann opowiedział o swoich więziennych doświadczeniach, ciężkiej pracy w kamieniołomach i zaprosił osadzonych do współpracy w przygotowaniu uroczystości przy tablicy pamiątkowej W Hołdzie Ofiarom Reżimu Systemu Stalinowskiego na budynku szpitala ul. Jarochowskiego organizowanej przez Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Oddział Wielkopolska.

tekst mjr Małgorzata Tyrakowska

zdjęcia osadzeni

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej