Wykonywanie kary pozbawienia wolności ma na celu wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa.

Kształtowanie prawidłowych postaw w Oddziale Zewnętrznym w Poznaniu wychowawcy realizują poprzez szereg prowadzonych programów resocjalizacji. Zajęcia odbywają się w ścisłym reżimie sanitarnym. Niezmiennie, podczas realizacji programów zarówno funkcjonariusze, jak i osadzeni wyposażeni są w maseczki zakrywające usta i nos, przestrzegane są zalecenia dotyczące dystansu społecznego, a także wykorzystuje się ozonator, w który wyposażona jest jednostka.

 

Aktualnie prowadzone programy to:

 

  • „KREATYWNOŚĆ ZZA KRAT” - resocjalizacja przez twórczość (program w którym osadzeni szyją na cele charytatywnych np. poduszki, maseczki)

 

  • PSYCHOKOREKCJA KIEROWCÓW - Program readaptacji poprzez psychokorekcję dla skazanych w związku z kierowaniem pojazdem pod wpływem alkoholu

 

  • „DŁUŻNIK” - program skierowany do osadzonych zadłużonych, a w szczególności dla skazanych uchylających się od płacenia alimentów oraz skazanych zadłużonych finansowo

 

  • "KIERUNEK ZMIANA" - profilaktyka uzależnień

 

  • „OKNO” - interdyscyplinarna olimpiada (konkursy, turnieje)

 

  • Osadzeni uczestniczą również w tworzeniu dwumiesięcznika Głos Ozetu, który systematycznie wydawany jest w jednostce.

 

mł.chor. Damian Zieniuk / por. Mariusz Szymański

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej