Jednym z dwóch podstawowych oddziaływań resocjalizacji skazanych odbywających karę pozbawienia wolności, obok nauki, jest praca.

       Praca zarobkowa jest priorytetową aktywnością w życiu każdego człowieka. Pozwala zaspokoić potrzeby egzystencjalne, ale być może przede wszystkim także stanowi przestrzeń dla rozwoju zainteresowań osobistych, pozwala rozwinąć pasję, również uczy współpracy z innymi ludźmi. Znaczenie zdobycia odpowiedniego wykształcenia, a następnie podjęcia wybranej pracy stanowi mianownik w procesie kształtowania prawidłowych postaw u osób osadzonych w zakładzie karnym. Jest jednym z trzech filarów prawidłowego procesu resocjalizacji, który owocuje udanym powrotem do społeczeństwa i gwarantem niepowrotu na drogę przestępczą.

       Oddział Zewnętrzny w Poznaniu Aresztu Śledczego w Poznaniu, z przeznaczeniem dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy, jako jednostka typu półotwartego i otwartego jest szczególnie ukierunkowany właśnie w tym zakresie.

       Spośród możliwej populacji 203 skazanych, aktualnie zatrudnionych jest 154 skazanych, w tym 99 na terenie jednostki, w dwóch przyzakładowych halach produkcyjnych.

       Pierwsza grupa Steelpress, zajmuje się obróbką metali. Firma ta prowadzi eksport do ponad 30 krajów na całym świecie.

       Druga to Grupa TGL zajmująca się produkcją gadżetów reklamowych, również o zasięgu międzynarodowym.

       Następnych 55 skazanych pracuje poza terenem jednostki, w systemie bez konwojenta. System ten wymaga odpowiedniego poziomu dyscypliny od skazanych a jednocześnie pozwala ugruntować poczucie odpowiedzialności za powierzoną pracę.

       Wśród grup pracujących na co dzień poza więziennymi murami można wyróżnić strategicznych kontrahentów takich jak:

       Poczta Polska, spółka skarbu Państwa, oferująca usługi pocztowe.

       Jestic, spółka początkowo rozpoznawalna była jako producent drobnych akcesoriów samochodowych, obecnie to jeden z największych europejskich wytwórców kołpaków samochodowych oraz znaczący przetwórca tworzyw sztucznych. Firma obecna jest nie tylko na na rynku krajowym, ale także zagranicznych.

        Wars, przedsiębiorstwo prowadzące catering w pociągach. W ramach współpracy z PKP Intercity oraz przewoźnikiem zagranicznym Wars świadczy usługi w wagonach restauracyjnych, barowych, sypialnych oraz kuszetkach. Przedsiębiorstwo świadczy również usługi w zakresie czyszczenia i mycia wagonów osobowych, cateringu eventowego oraz posiada cztery restauracje zlokalizowane w Warszawie.

        Podsumowując, aktualnie zatrudnionych odpłatnie jest 112 skazanych, co stanowi ponad połowę całej populacji jednostki. Natomiast nieodpłatnie zatrudnionych jest jedynie 42 osadzonych.

        Proces resocjalizacji mający na celu przywrócenie osadzonym zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie po okresie izolacji penitencjarnej winien być ukierunkowany w sposób pozytywny tak, aby readaptacja po zakończeniu odbywania kary przebiegła możliwie jak najszybciej. Kierunkiem tym jest właśnie praca zawodowa.

 

Tekst i zdjęcia: chor. Krzysztof Stępniak

Oddział Zewnętrzny w Poznaniu

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej