W Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Poznaniu przeprowadzono praktyczne ćwiczenia ochronne przy współudziale Państwowej Straży Pożarnej i Policji.

TEMATY SZKOLENIA

1. Zakłócenie funkcjonowania jednostki w postaci wystąpień osadzonych w kraju. Uruchomienie stałego dyżuru. Ogłoszenie alarmu dla Oddziału Zewnętrznego w Poznaniu Aresztu Śledczego w Poznaniu, mobilizacja sił i środków. Przeprowadzenie kontroli generalnej.

2. Zagrożenie wewnętrzne jednostki (Oddział Zewnętrzny w Poznaniu), zabarykadowanie się w pomieszczeniach kuchni zatrudnionych skazanych.

3. Ewakuacja funkcjonariuszy i osadzonych ze strefy zagrożenia w związku wywołanym pożarem w budynku kuchni.

 

CEL ĆWICZEŃ

1. Doskonalenie oraz sprawdzenie kierownictwa jednostki w kierowaniu działaniami na wypadek

wystąpienia zagrożenia jednostki, doskonalenie umiejętności wypracowywania decyzji w toku prowadzonych działań ochronnych i obronnych.

2. Doskonalenie oraz sprawdzenie indywidualnych umiejętności funkcjonariuszy i pracowników Aresztu Śledczego w Poznaniu w działaniach ochronnych, doskonalenie umiejętności zasad współdziałania funkcjonariuszy i pracowników z podmiotami współdziałającymi w zakresie realizacji zadań służbowych.

3. Doskonalenie umiejętności w zakresie współpracy z jednostkami: Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Komendy Powiatowej Policji w Poznaniu.

4. Doskonalenie umiejętności realizacji zadań w przypadku zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa jednostki.

5. Kształtowanie właściwych postaw i zachowań osadzonych w przypadku zagrożenia jednostki.

6. Analiza, ocena oraz weryfikacja opracowanych procedur.

 

Ćwiczenia zakończyły się podsumowaniem, uwagami obserwatorów, dowódców grup interwencyjnych, kierownictwa Aresztu Śledczego. Całe ćwiczenia okazały się widowiskowe i realistyczne. Na terenie jednostki oraz w jej otoczeniu tego dnia ćwiczyło kilkudziesięciu funkcjonariuszy, którzy w sposób profesjonalny opanowali sytuację. Ćwiczenia ochronne są jednym z elementów szkolenia. Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Poznaniu każdego dnia podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności, by być przygotowanym w sytuacjach zagrożenia, a przede wszystkim by do takich sytuacji nie dopuszczać.

Więcej zdjęć

 

ppor. Mariusz Szymański

foto: kpt. Marcin Błaszczyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej