Osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Poznaniu od grudnia 2021 roku świadczą pracę na rzecz nowego kontrahenta, którym jest WARS S.A.

WARS to firma, która istnieje na rynku polskim od 1948 roku. Większość osób kojarzy WARS z podróży, kiedy w czasie jazdy pociągiem obowiązkowym elementem były odwiedziny w wagonie gastronomicznym lub nocna podróż w wagonie sypialnym. I tak spółka zakorzeniła się w świadomości Polaków jako firma obsługująca podróżnych w trasie. Należy jednak pamiętać, że ich oferta jest znacznie szersza, to również kompleksowe czyszczenie lokomotyw elektrycznych, spalinowych oraz wagonów pasażerskich, specjalistycznych i towarowych. To właśnie obszar pracy osób odbywających karę pozbawienia wolności w OZ Nowosolska. Skazani wykonują usługę stacjonarnego utrzymania w czystości taboru kolejowego na rzecz krajowego przewoźnika.

"Ta praca daje mi poczucie, że jestem do czegoś przydatny, że okres pobytu w więzieniu nie będzie w pełni stracony. Dzięki niej mogę pomagać rodzinie, a to bardzo ważne" (z relacji jednego z zatrudnionych)

Dzięki pracy odpłatnej osadzeni mają możliwość spłaty swoich zaległości finansowych np. alimentów lub naprawić wyrządzone szkody. Należy również pamiętać, że regularna praca uczy współdziałania, jest skutecznym narzędziem budowania poczucia własnej wartości. Praca wreszcie stanowi jeden ze środków oddziaływań, za pomocą których realizowane są cele wykonania kary pozbawienia wolności.

Cała inicjatywa wynika z przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości programu „Praca dla więźniów”, który wspomaga samorząd terytorialny, a także animuje społeczną odpowiedzialność biznesu.

 

st. szer. Agnieszka Wasielewska-Skubel / por. Mariusz Szymański

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej