W Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Poznaniu zakończył się kurs "Ogrodnik".

11 osadzonych podniosło swe wykształcenie biorąc udział w kursie. Kurs przeprowadzony jest w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych więźniów, z założeniem powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności. Realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków EFS.

Zdobyte umiejętności podczas trwania zajęć, powinny przełożyć się na podniesienie standardu życia byłych osadzonych oraz ich rodzin. Osadzeni biorący udział w kursach realizowanych na terenie aresztu opuszczają mury z nowymi kompetencjami.

Grupowe zajęcia w formie kursów są organizowane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i zaleceń.

 

 

tekst: por. Mariusz Szymański

foto: mł.chor. Damian Zieniuk

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej