Prowadzenie pojazdów pod wpływem różnych środków psychoaktywnych, wśród których prym wiedzie ciągle alkohol, to nieustannie problem ogólnospołeczny.

Efekt końcowy w postaci pobytu takich kierowców w zakładach karnych to zaledwie wycinek istoty zjawiska. Dużo istotniejszym faktem, by zająć się profilaktyką czy korektą w tym obszarze, jest wieloaspektowa szkodliwość zachowania, z najważniejszym – zagrożeniem dla zdrowia i życia uczestników ruchu drogowego.

Wychodząc naprzeciw temu zjawisku, w jednostkach Aresztu Śledczego w Poznaniu, odbywają się, od wielu już lat, cyklicznie zajęcia profilaktyczno–korekcyjne, dla skazanych za przestępstwa w ruchu drogowym, dokonane pod wpływem środków psychoaktywnych. Właściwie zauważona jest każda taka historia i indywidualnie czy grupowo akcentowana w pracy z osadzonymi.

Celem wzrostu efektywności programu do współrealizacji, na mocy porozumień, zaproszono służby zewnętrzne Polski Czerwony Krzyż oraz Wydział Ruchu Drogowego. W ten sposób beneficjenci otrzymują także wachlarz bezpiecznych zachowań służący im globalnie życiowo i będący jak najbardziej aktualną wiedzą. W przeciągu roku z zajęć korzysta około 60 skazanych.

kpt. Ilona Koczorowska, kpt. Jan Kurowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej