Akcja Sprzątanie Świata przypada na trzeci weekend września. Służba Więzienna, tradycyjnie już, aktywnie włączyła się w to przedsięwzięcie.

Działalność proekologiczna na stałe wpisała się także w politykę realizowaną przez Areszt Śledczy w Poznaniu oraz podległe mu Oddziały Zewnętrzne. Niemal codziennie skazani kierowani są do nieodpłatnych prac społecznych, organizowanych w ramach programów resocjalizacji.  Nieustannie czynione są starania, by kształtować u więźniów postawy proekologiczne nie tylko przez te kilka dni w roku, lecz przez cały czas odbywania kary. Segregacja odpadów, odkładanie zużytych baterii do odpowiednich pojemników, zbieranie nakrętek plastikowych, oszczędzanie wody i energii elektrycznej stało się dla wielu skazanych już normą, a dzięki wysiłkom wielu osób, funkcjonariuszy i instytucji z nami współpracujących, ma szansę stać się dobrym nawykiem na całe życie. W ostatnich dniach osadzeni z Oddziału Zewnętrznego Poznań i Oddziału Zewnętrznego Rosnowo pod hasłem „Nie ma śmieci, są surowce” aktywnie włączyli się w Akcję Sprzątania Świata.

 

tekst: ppor. Mariusz Szymański

foto: szer. Damian Zieniuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej