Na terenie Aresztu Śledczego w Poznaniu funkcjonuje pracownia plastyczna w ramach programu resocjalizacji „Arteterapia jako technika plastyczna” sprzyjającemu readaptacji społecznej.

Program zajęć wykorzystuje różne formy plastyczne dając możliwości symbolicznego wyrażania przeżyć i emocji w bezpiecznych warunkach. Pomaga wyzwolić kreatywność, uwierzyć w siebie, wchodzić w pozytywne relacje z innymi, odnaleźć sens i swoje miejsce w świecie mimo kary pozbawienia wolności. Zajęcia pozwalają osadzonym zarówno na czynny (poprzez udział w wystawach i wernisażach oraz uczestnictwie w zajęciach warsztatowych) lub bierny (literatura i film) kontakt z kulturą i sztuką.

Arteterapia uważana jest za naukę, a swoje podstawy teoretyczne wyprowadza z teorii wychowania, estetyki i psychoanalizy. Realizowany program arteterapii pełni cztery funkcje:

 

- edukacyjna, dotyczy dostarczania dodatkowych wiadomości, pełnej wiedzy i zwiększenia mądrości życiowej,

- korekcyjna, odnosi się ona do przekształcania szkodliwych i mniej wartościowych mechanizmów, bardziej przydatnych

- ekspresyjna, umożliwia ona ujawnianie tłumionych emocji a tym samym rozładowanie nagromadzonych niekorzystnych emocji i napięć

- kompensacyjna, zaspokojenie niezrealizowanych potrzeb, zastępowanie braku pewnych funkcji innymi funkcjami

 

Udział skazanych w zajęciach arteterapii ma pomóc w likwidacji napięcia, odreagowaniu negatywnych emocji, integracji różnorodnych doznań oraz przykrych doświadczeń.

 

Powstające rękodzieło podczas zajęć plastycznych jest przede wszystkim portretem osobowości autora, pozwala dotrzeć bardzo głęboko w świat myśli, radości czy smutków. Dla niektórych osób jest to jedyna pośrednia forma uzewnętrznienia własnego świata przeżyć za pomocą symboli. Arteterapia, jako nowatorska metoda holistyczna, wykorzystuje techniki plastyczne, wizualne, muzyczne, literackie i teatralne w diagnozowaniu i niwelowaniu różnego rodzaju dysfunkcji, zaburzeń psychicznych i emocjonalnych oraz w kształtowaniu rozwoju osobowości człowieka.

 

por. Anna Michalik / ppor. Mariusz Szymański

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej