Od początku pandemii Areszt Śledczy Poznaniu podejmuje szereg działań wspierających osoby pozbawione wolności w zakresie aktywności kulturalno-oświatowej.

Jedną z podstawowych form oddziaływania resocjalizującego na skazanych jest udział w  programach resocjalizacji. W tym trudnym dla wszystkich czasie grupowe zajęcia w formie programów resocjalizacji są organizowane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i zaleceń. Odbywają się one w niewielkich grupach, zapewniających zalecany pomiędzy uczestnikami odstęp 2 metrów, a częściej indywidualnie, w relacji prowadzący-uczestnik.

Program o nazwie „Warsztaty Arteterapii - technika plastyczna” ma na celu kształtowanie umiejętności poznawczych. Przeznaczony jest dla wszystkich skazanych przebywających w Areszcie Śledczym w Poznaniu. Twórcza readaptacja poprzez arteterapię oparta jest na metodach kulturo-technicznych, czyli na wykorzystaniu potencjału oddziaływań, jakie daje sztuka. Tego typu oddziaływania nie mają na celu diagnozowania i kompensacji deficytów człowieka, lecz wykorzystania potencjału, który jest w nim ukryty. Zajęcia artystyczne w postaci warsztatów plastycznych mają na celu umożliwienie aktywizacji i rozwoju osobistego skazanych poprzez twórczość własną i kontakt z kulturą, pokazanie im alternatywnych form spędzania czasu wolnego i korzyści płynących z takiej aktywności społecznej. Wytworzone przez skazanych przedmioty przekazywane są na cele charytatywne.

 

kpt. Anna Michalik / por. Mariusz Szymański

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej