Grupa skazanych z OZ w Poznaniu i OZ w Rosnowie kolejny raz miała okazję uczestniczyć w ostatnim już w tym roku „Spacerze z drzewami Starego Miasta”.

Zajęcia zostały organizowane przez Stowarzyszenie Łazęga Poznańska we współpracy z Dendroterapią Poznań. Tym razem miejscem spaceru był zabytkowy park miejski, Park Mickiewicza. W towarzystwie mieszkańców miasta Poznania i przewodnika po Poznaniu, społecznego opiekuna zabytków Adama Suwarta, skazani przyjrzeli się drzewom z początku XX wieku. Poznali historię powstania jednego z najokazalszych parków w Poznaniu, leżącego na terenie Dzielnicy Cesarskiej. Przy okazji zdobyli wiedzę o pomniku Adama Mickiewicza, symbolice związanej z krzyżami stojącymi na Placu Mickiewicza, budowie Zamku Carskiego i powstaniu budynku Uniwersytetu.

Spacery po Poznaniu w ramach projektu „Osadzeni w mieście” mają charakter edukacyjny, umacniają poczucie więzi z miastem i jego historią.

 

tekst: mjr Małgorzata Tyrakowska / ppor. Mariusz Szymański

foto: mjr Małgorzata Tyrakowska

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej