Po 3 latach zarządzania Aresztem Śledczym w Poznaniu i ponad 27 latach służby płk Bogumił Pachulski przechodzi na zaopatrzenie emerytalne.

Płk Bogumił Pachulski w szeregi Służby Więziennej wstąpił 1 lutego 1994 roku. Przez większość swojej kariery zawodowej związany był z Zakładem Karnym w Koziegłowach. To właśnie tam rozpoczął służbę jako strażnik działu ochrony. W 2002 roku ukończył Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze i uzyskał tytuł magistra na kierunku pedagogika. W 2003 roku ukończył Szkołę Oficerską Służby Więziennej. W dniu 1 sierpnia 2003 roku został mianowany na stanowisko inspektora działu ochrony, następnie w dniu 1 września 2006 roku na stanowisko starszego inspektora działu ochrony. Z dniem 1 stycznia 2008 roku płk Bogumił Pachulski został mianowany na stanowisko kierownika działu ochrony Zakładu Karnego w Koziegłowach.

W latach 2014 – 2017 pełnił służbę na stanowisku specjalisty w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Poznaniu. Z dniem 1 marca 2017 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Poznaniu. Od 1 sierpnia 2018 roku płk Bogumił Pachulski zajmował stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Poznaniu. Rozkazem personalnym z dnia 26 lutego 2021 roku Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu stwierdził wygaśnięcie stosunku służbowego płk. Bogumiła Pachulskiego – Dyrektora Aresztu Śledczego w Poznaniu. Po ponad 27 latach służby w mundurze funkcjonariusza Służby Więziennej płk Bogumiła Pachulski przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.

Płk Bogumił Pachulski był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany odznaczeniami resortowymi : Brązową Srebrną oraz złotą Odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej”. Otrzymał również Odznakę 100-lecia Służby Więziennej.

Płk Bogumił Pachulski przez wszystkie lata służby dał się poznać jako funkcjonariusz, który sumienie i z pełnym zaangażowaniem wywiązywał się z powierzanych mu obowiązków służbowych. Człowiek konkretny i niezwykle wymagający, ale jednocześnie wzbudzający sympatię i zaufanie funkcjonariuszy. Znakomity fachowiec, człowiek uczciwy, skromny i empatyczny. W codziennej służbie bardzo zaangażowany w sprawy jednostki. Pełniąc funkcję przełożonego zawsze znajdował czas na rozmowę ze swoimi podwładnymi, jak również chętnie służył dobrą radą i pomocą.

Panu Pułkownikowi z okazji przejścia na zaopatrzenie emerytalne życzymy, aby ten czas okazał się idealnym momentem na zwolnienie tempa życia, odpoczynek, relaks przy filiżance kawy i dobrej książce, by w pełnym zdrowiu mógł korzystać z piękna świata.

 

kpt. Daria Badura / por. Mariusz Szymański

foto: mjr Marcin Błaszczyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej