Kolejnym celem zajęć resocjalizacyjnych w historycznej przestrzeni Poznania była wizyta na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan.

W dniu 23 września osadzeni zwiedzili najstarszą poznańską nekropolię, by zapoznać się z jej zabytkowym charakterem oraz wysłuchać biografii pochowanych tam wybitnych osobistości. Prowadzący zajęcia przewodnik po Poznaniu i Społeczny Opiekun Zabytków, Adam Suwart, zapoznał osadzonych z historią zabytkowego cmentarza. Osadzeni obejrzeli wybitne dzieła XIX wiecznej oraz pochodzącej z początku XX wieku sztuki sepulkralnej - zabytkowe nagrobki w formie stel, złamanych kolumn, amfor, czy rzeźb.

 

tekst: mjr Małgorzata Tyrakowska, ppor Mariusz Szymański

foto: mjr Małgorzata Tyrakowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej