Szpitale i centra krwiodawstwa apelują o oddawanie krwi i osocza przez ozdrowieńców z COVID-19.

Służba Więzienna w walce z pandemią kornonawirusa

Począwszy od 7 grudnia, przez tydzień, funkcjonariusze i pracownicy z całej Polski, w tym z Aresztu Śledczego w Poznaniu, będą oddawać osocze i krew. Akcję osobistym nadzorem objął wiceminister Michał Woś. W akcji oddawania osocza i krwi pełnej od dziś, do końca tygodnia udział weźmie kilkunaście osób. Zainteresowanie akcją jest bardzo duże i z pewnością będzie ona kontynuowana, ponieważ z każdym dniem przybywa osób, które kwalifikują się do oddania osocza.

Chorowałeś na koronawirusa i wyzdrowiałeś?
 
Twoje osocze zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia. Oddaj je w najbliższym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Uratuj zdrowie i życie drugiemu człowiekowi!
 
Kto może oddać osocze?
Osocze może zostać pobrane od osób, które:

  • spełniają podstawowe kryteria kwalifikacji dla dawców krwi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz. U.2017 poz. 1741)
  • przechorowały COVID-19, bądź przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (potwierdzone testami, bądź wpisem w aplikacji gabinet.gov.pl), zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe,
  • od zakończenia występowania objawów minęło 28 dni
  • od zakończenia izolacji minęło 18 dni - w przypadku osób, które przeszły zakażenie w sposób bezobjawowy;
  • są w wieku 18-65 lat;
  • w przypadku przeprowadzonej w przeszłości transfuzji oraz kobiet po przebytej ciąży w wywiadzie wymagane będą dodatkowe badania, które wykonane zostaną przez Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Szczegółowych informacji udzielają regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Nie zwlekaj - Twoja krew ratuje życie!

 

media o akcji:

https://poznan.tvp.pl/51220707/blisko-700-funkcjonariuszy-i-pracownikow-sluzby-wieziennej-oddalo-osocze

https://radioemaus.pl/aktualnosci/sluzba-wiezienna-pomaga-chorym-na-koronawirusa/

https://wtk.pl/news/65109-osocze-ratuje-zycie-dzis-oddali-je-funkcjonariusze-sluzby-wieziennej?src=&srcindex=&device=dt

https://www.polsatnews.pl/wideo-program/20201207-wydarzenia-1850_6780829/

https://www.zachod.pl/244469/244469/

 

por. Mariusz Szymański

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej