9 października br. w Filharmonii Gorzowskiej odbyły się uroczystości Dnia Łącznościowca. Areszt Śledczy w Poznaniu, który od lat współpracuje z Pocztą Polską, był reprezentowany przez Zastępcę Dyrektora Aresztu Śledczego w Poznaniu majora Pawła Janiszewskiego.

Przypadające na dzień 18 października święto, to także 465-lecie powstania Poczty Polskiej. 18 października 1558 król Zygmunt II August utworzył Pocztę Królewską jako sformalizowaną instytucję publiczną, której zadaniem było dostarczanie wiadomości na trasie Kraków-Wiedeń-Wenecja. Obecnie Poczta Polska, jest publicznym operatorem pocztowym, który zatrudnia na terenie całego kraju około 60 tys pracowników. 

Poza codziennym dostaraczaniem przesyłek oraz realizowaniem innych zadań statutowych Poczta Polska współpracuje m.in. ze Służbą Więzięnną. Owocna współpraca trwa od wielu lat. Obecność Poczty Polskiej jest dla służby znacząca, wpisuje się bowiem ona w jakże ważny proces resocjalizacji osób pozbawionych wolności. Dzięki wsparciu i zaangażowaniu, poprzez pracę możemy przywracać osadzonych do uczciwego życia w społeczeństwie.

To coroczne święto wszystkich osób zatrudnionych w Poczcie Polskiej jest też okazją do nadania odznaczeń państwowych dla wszystkich zasłużonych i wieloletnich pracowników

Wszystkim pracownikom Poczty Polskiej, składamy najserdeczniejsze życzenia!

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej