Zatrudnienie osób pozbawionych wolności stanowi ważną formę aktywizacji skazanych i jest uznawane za jeden z podstawowych środków oddziaływania penitencjarnego.

Praca a resocjalizacja

Jednym z nadrzędnych celów Służby Więziennej jest zapobieganie powrotom do przestępstwa osób opuszczających zakłady karne poprzez zwiększanie ich szans na readaptację w środowisku społecznym. W dużej mierze szanse na poprawne, samodzielne funkcjonowanie gwarantuje podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych skazanych oraz ich przygotowanie do aktywności na rynku pracy.

Zatrudnienie skazanych z Oddziału Zewnętrznego w Potulicach

Skazani z Oddziału Zewnętrznego w Potulicach w niemal 100 % znajdują zatrudnienie podejmując pracę zarówno odpłatną jak i nieodpłatną. Skazani odbywający karę pozbawienia wolności w oddziale zewnętrznym w Potulicach są zatrudniani odpłatnie w Państwowym Przedsiębiorstwie PEPEBE Włocławek, Nadleśnictwie Szubin, Przedsiębiorstwie MTB Trzebińscy w Nakle Nad Notecią, Zakładach Mięsnych Henryka Stokłosy w Śmiłowie, w firmie Hjort Knudsen Polen w Potulicach oraz w Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia oddział w Potulicach. Skazani otrzymują również wynagrodzenie pracując na rzecz jednostki np. zatrudnieni jako palacze CO lub konserwatorzy. Nieodpłatnie osadzeni kierowani są do zatrudnienia w Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy, Zespole Szkół im. „Dzieci Potulic” w Potulicach, w Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Zwiastowania NMP w Potulicach. Ponadto skazani pracują nieodpłatnie na rzecz zakładu karnego i oddziału zewnętrznego przy pracach pomocniczych i porządkowych.

Praca szansą na powrót do społeczeństwa

Rola pracy w warunkach izolacji jest szczególnie ważna i polega nie tylko na zagospodarowaniu czasu osoby pozbawionej wolności. Praca daje możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych niezbędnych do podjęcia zatrudnienia na wolności. Uczy także współpracy z innymi, odpowiedzialności i punktualności. Wykonywanie pracy w czasie pobytu w izolacji jest czynnikiem sprzyjającym readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności oraz sprzyja osiągnięciu stabilizacji życiowej po jej odbyciu.

 

Tekst i zdjęcia: ppor. A. Chojnacka- Nowakowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej