Skazani z Oddziału Zewnętrznego w Potulicach pracują nieodpłatnie w Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy.
Praca skazanych na rzecz zwierząt
 
Skazani z Oddziału Zewnętrznego w Potulicach pracują nieodpłatnie w Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy wspierając w opiece nad zwierzętami pracowników schroniska. Aktualne  jest tam zatrudnionych  czterech osadzonych. 

Praca skazanych polega m.in. na pracach porządkowych na terenie schroniska i utrzymaniu czystości bezpośrednio w boksach zwierząt. Skazani dbają też o zapewnienie psom codziennego ruchu na świeżym powietrzu. 

Praca, którą wykonują skazani jest wysoko oceniana przez pracowników schroniska. Osadzeni angażują się w wykonywane obowiązki. Uczą się  pokory, dyscypliny, empatii. Resocjalizacja poprzez pracę jest skuteczna, a pomoc zwierzętom bezcenna!
 
Tekst/ zdjęcie: ppor. Agnieszka Chojnacka-Nowakowska
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej