Skazani z Oddziału Zewnętrznego w Potulicach pomagają we właściwym utrzymaniu terenów zielonych w Potulicach.

Resocjalizacja i ekologia

W wyniku działań podjętych przez Służbę Więzienną skazani wykonują prace porządkowe na terenie miejscowości. Skazani sprawnie i chętnie porządkują tereny zielone: koszą trawę, przycinają drzewka i krzewy. Obcowanie z przyrodą to najlepsza forma edukacji ekologicznej, która pozytywnie wpływa na kształtowanie postaw i świadomości osadzonych. Tego typu przedsięwzięcia wpisują się w jedno z zadań Służby Więziennej, tj. resocjalizację skazanych poprzez pracę, a jej efekty przynoszą wymierne korzyści dla społeczności lokalnej.

 

Tekst i zdjęcia: ppor. Agnieszka Chojnacka-Nowakowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej