Mimo trwającej pandemii funkcjonariusze Służby Więziennej umożliwiają skazanym aktywne zagospodarowanie czasu wolnego. Skazani z Oddziału Zewnętrznego w Potulicach uczestniczą w kolejnych edycjach programów resocjalizacyjnych przestrzegając reżimu sanitarnego.

Program "Wyhamuj w porę"

W Oddziale Zewnętrznym w Potulicach odbyła się kolejna edycja program resocjalizacji w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz nadużywania alkoholu skierowanym do skazanych odbywających karę pozbawienia wolności za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu pn. "Wyhamuj w porę". Główny celem programu jest redukcja prawdopodobieństwa ponownego prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu przez osoby uczestniczące w programie, przekazanie informacji na temat wpływu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na sprawność prowadzenia pojazdów mechanicznych. Demonstrowanie wpływu alkoholu na sprawność kierowcy za pomocą alkogogli oraz prezentacja filmu edukacyjnego przedstawiającego faktyczne wyniki badania trzeźwości po spożyciu przez testujących dużej ilości jabłek, batona z nadzieniem o smaku alkoholu oraz po użyciu płynu do płukania ust wzbudza zawsze duże zainteresowanie wśród osadzonych uczestniczących w programie. Aktualnie trwają przygotowania do kolejnej edycji.

 

Tekst: ppor. Agnieszka Chojnacka.

Zdjęcia: st.szer. Aleksandra Gnat

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej