Podobnie jak w latach ubiegłych funkcjonariusze naszej formacji umożliwili skazanym z Oddziału Zewnętrznego w Potulicach aktywnie włączyć się w akcję "Sprzątania Świata".

Skazani biorą udział w akcji "Sprzątanie Świata"

"Sprzątanie Świata" jest coroczną akcją mającą na celu przypomnienie znaczenia ochrony środowiska w naszym życiu. W tym roku akcja odbyła się pod hasłem "Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!" Grupa skazanych pod nadzorem funkcjonariuszy Służby Więziennej udała się posprzątać okoliczne tereny Oddziału Zewnętrznego. W efekcie zebrano kilkanaście worków śmieci.

Edukacja ekologiczna

Aktywny udział skazanych w takich wydarzeniach uczy zachowań proekologicznych oraz roli człowieka w ochronie środowiska.  Promowanie postaw ekologicznych sprawia, że po opuszczeniu więzienia osadzeni mają możliwość wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności w codziennym życiu na wolności.

 

Tekst: ppor. Agnieszka Chojnacka-Nowakowska

Zdjęcia: ppor. Kamil Roszczyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej