Oddział Zewnętrzny w Potulicach włączył się do działań na rzecz promocji mediacji oraz propagowania idei pozasądowego rozwiązywania sporów i mediacji. Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Mediacji obchodzony był w dniu 17 października 2019 roku.

Warsztaty dla skazanych

W ramach obchodów Międzynarodowego Tygodnia Mediacji st.szer. Aleksandra Gnat , młodszy psycholog z Zakładu Karnego w Potulicach poprowadziła dla skazanych zajęcia na temat mediacji. Osadzeni zostali zapoznani z podstawami mediacji, jej rodzajami i sytuacjami, w jakich można z niej skorzystać oraz korzyściami płynącymi z pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów. Skazani z wielkim zainteresowaniem uczestniczyli w prowadzonych zjęciach.

Mediacja i jej zalety

Mediacja daje szansę na rozmowę, próbę zrozumienia racji przeciwnika sporu lub konfliktu i znalezienie konstruktywnego, satysfakcjonującego rozwiązania. W trakcie postępowania mediacyjnego, mediator zachęca strony do nawiązania dialogu i szukania porozumienia. Strony same wybierają technikę rozwiązania sporu i odgrywają szczególnie aktywną rolę w samodzielnym dążeniu do znalezienia rozwiązania, które będzie dla nich najbardziej odpowiednie. Mediacja jest szansą dla tych, którzy nie potrafią znaleźć sposobu na rozwiązanie konfliktu bez udziału osób trzecich. Pozwala też stronom pozostającym w sporze na znaczną aktywność w kształtowaniu postępowania, które ma rozstrzygnąć ich spór. Mediacja pozwala na budowanie społeczeństwa obywatelskiego, świadomego swej roli i odpowiedzialnego nie tylko za interes własny ale i społeczny, co jest spójne z ideą resocjalizacji skazanych w jednostkach penitencjarnych.

 

Tekst/ zdjęcia: ppor. Agnieszka Chojnacka-Nowakowska, st.szer. Aleksandra Gnat

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej