Powstanie Warszawskie to nie tylko rocznica wybuchu powstania, ale świadome pielęgnowanie pamięci o bohaterach i historii patriotycznego zrywu narodu polskiego.

Szczególny projekt

Oddział Zewnętrzny w Potulicach był kolejną jednostką okręgu bydgoskiego, która miała zaszczyt zaprezentować objazdową wystawę fotograficzną przygotowaną przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Wystawa poświęcona była jednemu z bohaterów Powstania Warszawskiego – Janowi Rodowiczowi ps. Anoda, który brał czynny udział w powstaniu w Batalionie "Zośka", przechodząc jeden z najcięższych szlaków bojowych powstania, od Woli przez Stare Miasto po Czerniaków.

Idea

Celem muzeum jest docieranie z materiałami wystawienniczymi do różnorodnych grup społecznych, prezentowanie ich w różnych instytucjach, placówkach oświatowych i samorządowych na terenie całej Polski. Te historyczno-edukacyjne projekty, w swoim założeniu, mają upowszechniać wiedzę o historii naszego kraju, polskich bohaterach, wyjątkowych ludziach, którzy byli otwarci na drugiego człowieka i z pełną gotowością nieśli im pomoc, bez względu na okoliczności.

 

Tekst: kpt. Jarosław Nurkiewicz

Zdjęcia:  kpt. Jarosław Nurkiewicz, ppor. Paweł Ettinger

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej