W Zakładzie Karnym w Potulicach wręczono akty nominacyjne na wyższe stopnie służbowe, a także przyznane przez Ministra Sprawiedliwości odznaki "Za zasługi w pracy penitencjarnej" z okazji przypadającego w lutym Święta Służby Więziennej.

Rys historyczny

8 lutego 1919 roku Naczelnik Państwa Marszałek Józef Piłsudski ustalił zasady funkcjonowania polskiego więziennictwa. Powstały wtedy dekret funkcjonował przez dekadę, a przepisy w nim zawarte stanowiły solidny fundament dla powstającego więziennictwa na ziemiach odzyskanych. Data wydania dekretu jest zatem symbolicznym początkiem polskiego więziennictwa, a także stanowi zalążek systemu penitencjarnego w obecnym wydaniu. Zachodnie państwa Europy oceniły wprowadzone przepisy polskiego prawa karnego i przyjęte rozwiązania ustawowe jako jedne z najnowocześniejszych w owym czasie. Rozwój odrodzonego polskiego więziennictwa następował dynamicznie idąc w parze z prezentowanymi postawami funkcjonariuszy ówczesnej Straży Więziennej. Od ponad stu lat, Funkcjonariusze Służby Więziennej, uczestniczyli i uczestniczą do dziś w budowie nowoczesnego, bezpiecznego oraz praworządnego państwa. Z poszanowaniem litery prawa na gruncie nowoczesności XXI wieku realizują stawiane przed nimi zadania i wyzwania.

Awanse i odzanczenia

Dyrektor Zakładu Karnego w Potulicach, kpt. Dariusz Witkowski wręczył akty nominacyjne na wyższe stopnie służbowe, a także przyznane przez Ministra Sprawiedliwości odznaki "Za zasługi w pracy penitencjarnej". Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną w kraju wręczenie awansów i odznaczeń odbyło się z zachowaniem stosownych zasad sanitarnych. W sumie awansowano 36 funkcjonariuszy na wyższe stopnie służbowe, w tym w korpusie oficerskim 2 osoby, w korpusie chorążych 7 osób, w korpusie podoficerskim 16 osób i w korpusie szeregowych 11 osób. Uhonorowanych brązową odznaką za zasługi w pracy penitencjarnej zostało 5 osób, a srebrną odznaką 1 osoba. Dyrektor potulickiej jednostki wręczył odznakę „Za zasługi w pracy penitencjarnej” Dyrektorowi Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Nakle nad Notecią, Pani Ilonie Świstowskiej.

Wszystkim odznaczonym, awansowanym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy. Jednocześnie życzymy wszelkich sukcesów zawodowych w dalszej służbie.

 

Tekst/ zdjecia: ppor. Justyna Sejdowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej