W dniach od 24 do 27 czerwca 2019 roku w Oddziale Zewnętrznym w Popowie eksponowano wystawę upamiętniającą "Kobiety w Auschwitz".

Skazani z Oddziału Zewnętrznego w Popowie zapoznali się z wystawą udostępnioną przez Państwowe Muzeum w Oświęcimiu, na mocy zawartego ze Służbą Więzienną porozumienia.

Udostępniona wystawa zdjęć umożliwiła osadzonym poznanie mechanizmów rodzenia się nietolerancji, rasizmu oraz antysemityzmu. Edukacja o tragedii ofiar obozu zagłady a w szczególności dzieci i kobiet wyraźnie uwrażliwiała niektórych skazanych na cierpienie i poniżenie drugiego człowieka.

Była to już kolejna lekcja historii dla skazanych, zorganizowana przez funkcjonariuszy tutejszej jednostki penitencjarnej.


 

Tekst i zdjęcia: kpt. Paweł Basior

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej