Kampania "S.O.S. przeciw handlarzom dusz" w Oddziale Zewnętrznym w Popowie

Grupą szczególnie narażoną na stanie się ofiarą jednej z form ,,współczesnego niewolnictwa” jaką jest praca przymusowa, są osoby opuszczające zakłady karne.

Polacy znajdują się w pierwszej piątce ofiar handlu ludźmi w Wielkiej Brytanii.  W związku z tym Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie wraz z Komendą Stołeczną Policji, Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej oraz Kościołem Armii Zbawienia w Rzeczpospolitej Polskiej postanowił przeprowadzić kampanię edukacyjno – informacyjną ,,S.O.S. przeciw handlarzom dusz” w jednostkach penitencjarnych okręgu warszawskiego.

W ramach akcji w Oddziale Zewnętrznym w Popowie odbyły się warsztaty edukacyjno – informacyjne, których celem było podniesienie świadomości skazanych na temat handlu ludźmi. Przedmiotowy problem dotyka Polaków w kraju i zagranicą oraz cudzoziemców przebywających w Polsce.

Dzięki wykładom p. Justyny Kuzar z Armii Zbawienia, realizującej projekt Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi i Współczesnemu Niewolnictwu, osadzeni mieli możliwość zdobycia wiedzy jak uzyskać sprawiedliwe i stabilne zatrudnienie. Dowiedzieli się także, że w ramach projektu każdy może bezpłatnie skorzystać z Punktu Weryfikacji Ofert Pracy, którą prowadzi Armia Zbawienia, a także próbowali rozpoznać ryzykowaną ofertę pracy zarówno polską jak i zagraniczną.

Realizacja warsztatów w Oddziale Zewnętrznym w Popowie odbyła się w dniach: 23 i 24.05.2019 roku. Ich założeniem były dwa spotkania dla każdej z grup liczącej do 12 skazanych, których wyrok dobiega końca lub którzy nabyli bądź wkrótce nabędą uprawnienia do warunkowego przedterminowego zwolnienia.

W trakcie warsztatów osadzeni dowiedzieli się, że wyjazd poza granice RP obarczony jest ryzykiem jeżeli:

- nie znają języka kraju, do którego emigrują,
- godzą się na uzależnienie od pracodawcy: „darmowy" przejazd, mieszkanie i „załatwienie" pracy,
- nie sprawdzają ofert pracy przed wyjazdem,
- przyjmują pracę od obcego, który sam ich zaczepił,
- decydują się na wyjazd w ciągu kilku dni.

Sygnały alarmowe świadczące o tym, że praca jest wyzyskiem to:

- zabranie dokumentów lub telefonu, zmuszanie do ciężkiej pracy ponad siły,
- zatrzymanie większości lub całości wynagrodzenia dla siebie,
- szantaż rzekomym długiem – trzeba pracować dopóki się go nie spłaci,
- pobieranie niejasnych opłat z wynagrodzenia,
- używanie wobec przemocy fizycznej lub psychicznej,
- mieszkanie w poniżających warunkach,
- kontrolowanie, jak spędza się wolny czas,
- obiecywanie, że warunki się poprawią i wypłacą zaległe pieniądze.

Przed wyjazdem do pracy należy pamiętać o kilku żelaznych zasadach:

- należy sprawdzić kim jest pracodawca i jakie posiada opinie,
- nie podpisujemy umowy, której nie rozumiemy,
- należy porównać czy wynagrodzenie nie jest podejrzanie wysokie lub niskie,
- trzeba wziąć ze sobą kontakty do polskich organizacji w kraju, do którego wyjeżdżamy,
- ustalenie z bliskimi tajnego hasła, którego użyjemy w razie zagrożenia.

 

Tekst i zdjęcia:

kpt. Paweł Basior

Rozmiar: 8.6 MB
Rozmiar: 8.5 MB
Rozmiar: 8.6 MB
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej