W Oddziale Zewnętrznym w Popowie rozpoczął się kurs przyuczający do zawodu technolog robót wykończeniowych

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na fachowców z konkretnych dziedzin, m.in. związanych z budownictwem, w Oddziale Zewnętrznym w Popowie został zorganizowany kurs przyuczający do zawodu technolog robót wykończeniowych. Osadzeni pod okiem trenera zdobywali niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną. Kursy przyuczające do różnych zawodów są w tutejszej jednostce organizowane cyklicznie. Dzięki temu znaczna ilość osadzonych po opuszczeniu naszego oddziału zewnętrznego pochwalić się może nowymi umiejętnościami. Brak stałej pracy jest jedną z częstych przyczyn wchodzenia osadzonych w konflikt z prawem. Nie posiadając stałego źródła dochodu, decydowali się oni na popełnienie przestępstwa, by uzyskać łatwo dostępne dobra materialne. Dzięki podniesieniu kompetencji zawodowych skazanych, w przyszłości po opuszczeniu jednostki penitencjarnej łatwiej będą oni mogli zdobyć uczciwą pracę.

ppor. Iwona Gradowska

zdjęcia: por. Paweł Basior

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej