W Oddziale Zewnętrznym w Popowie rozpoczął się program readaptacji społecznej w oparciu o model Duluth kierowany do osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności za znęcanie nad rodziną.

Celem programu jest redukcja zachowań agresywnych, kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku wobec innych oraz przyjęcie odpowiedzialności za popełnione czyny przemocowe. Oddziaływania na skazanych są prowadzone przez kobietę i mężczyznę (psychologa oraz wychowawcę), by modelować prawidłowe zachowania partnerskie. Dzięki temu pokazujemy współpracę kobiety z mężczyzną oraz stwarzamy możliwość przedstawienia punktu widzenia kobiety.

mjr Marzena Gralicka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej