W ramach realizacji programu resocjalizacyjnego pt. „Pamięć i kultura” grupa skazanych z Oddziału Zewnętrznego w Popowie uczestniczyła w sprzątaniu cmentarza żydowskiego na terenie Popowa.

Od 21 kwietnia 2018 roku skazani z Oddziału Zewnętrznego w Popowie sprzątali cmentarz Żydowski. Prace polegały na koszeniu trawy, wycince uschniętych krzewów oraz usuwaniu zalegających na całym terenie cmentarza gałęzi.

Działania związane z programem zostały jak zawsze pozytywnie ocenione nie tylko przez władze lokalne i miejscowych mieszkańców ale również przez samych skazanych, którzy z wielkim zaangażowaniem wykonywali prace porządkowe.

por. Paweł Basior

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej