Na terenie Oddziału Zewnętrznego w Popowie odbył się kurs przyuczający skazanych do zawodu Stolarza meblowego, finansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Zajęcia edukacyjne obejmowały m.in.: bezpieczeństwo i higienę pracy przy pracach stolarskich, dokumentację i rysunek techniczny, materiałoznawstwo, technologię meblarstwa. Następnie osadzeni, pod merytorycznym nadzorem instruktora, zdobywali umiejętności praktyczne poprzez wykonywanie i montaż zestawów meblowych, m.in. szaf i biurek wolnostojących. Dodatkowo wykonali budki lęgowe dla ptaków.

Zdobyte przez osadzonych kwalifikacje zawodowe to przede wszystkim zwiększenie ich szans na powrót na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności, co z kolei jest niezwykle ważnym czynnikiem pozwalającym na powrót do społeczeństwa – do rozpoczęcia nowego życia w zgodzie z panującymi normami prawnymi i społecznymi.

szer. Kinga Młynarczyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej