Brukarz w Oddziale Zewnętrznym w Popowie.

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na wykwalifikowanych specjalistów z konkretnych dziedzin związanych m.in. z brukarstwem, funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Popowie zorganizowali dla skazanych mężczyzn kurs przyuczający do zawodu - brukarz.

Osadzeni pod nadzorem trenera zdobywali niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną. Kursy przyuczające do różnych zawodów są w tutejszej jednostce organizowane cyklicznie. Dzięki temu znaczna liczba osadzonych po opuszczeniu tutejszego Oddziału Zewnętrznego nabywa nowe umiejętności zawodowe.

Brak stałej pracy jest jedną z częstych przyczyn wchodzenia w konflikt z prawem. Nie posiadając stałego źródła dochodu istnieje wyższe prowdopodobieństwo popełniania przestępstw celem łatwego uzyskania dóbr materialnych. Dzięki zapewnieniu przez Służbę Więzienną możliwości podnoszenia kompetencji zawodowych, skazani mogą po opuszczeniu jednostki penitencjarnej zarówno zdobyć jak i utrzymać uczciwą pracę.

Tekst i zdjęcia: kpt. Paweł Basior

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej