Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku koniecznością kontynuacji działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się obecną sytuacją epidemiczną, w trosce o zdrowie funkcjonariuszy, osadzonych i ich rodzin widzenia realizowane będą z zachowaniem zasad sanitarnych oraz dystansu społecznego.

W oparciu o artykuł 247 Kodeksu karnego wykonawczego na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie oraz Oddziału Zewnętrznego w Popowie od dnia 27 listopada 2021 roku dodatkowo obowiązywały będą między innymi poniższe uregulowania:

  1. w widzeniu mogą uczestniczyć maksymalnie 2 osoby, tj. jedna osoba pełnoletnia i jedno niepełnoletnie dziecko,

  2. widzenie odbywało się będzie wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach,

  3. widzenie trwa 60 minut, którego udziela się raz w miesiącu bez względu na typ zakładu karnego,

  4. osoby udające się na widzenie zobowiązane są posiadać maseczkę do zakrywania ust i nosa,

  5. widzenia udzielane są w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt,

  6. wejście na teren jednostki odbywało się będzie po spełnieniu formalnych wymogów obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski.

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem 22 512 66 05 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem widzeniaASWG@sw.gov.pl , w dni robocze w godzinach 8.30-13.30, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

Widzenia udzielane są w poniedziałki, wtorki, środę oraz niedzielęgodzinach 8.45 – 14.45.

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej